title-photo

Požární ochrana

img

Dokumentace PO

Zpracujeme dokumenty požární ochrany

 • Požárně bezpečnostní řešení (PBŘ)
 • Protipožiarna bezpečnosť stavieb (PBS) - www.projektypo.sk
 • Posouzení požárního nebezpečí
 • Stanovení organizace požární ochrany
 • Požární řády
 • Požární evakuační plány a požární poplachové směrnice (ukázka)
 • Dokumentace zdolávání požáru (DZP) (ukázka)
 • Další dokumentace požární ochrany

Služby v oblasti PO (OZO PO, Technik PO)

Provedeme školení a odbornou přípravu v oblasti požární ochrany

 • Školení vedoucích zaměstnanců
 • Školení zaměstnanců
 • Odborná příprava preventistů požární ochrany
 • Odborná příprava preventivní požární hlídky

Provedeme kontrolu požární ochrany

 • Preventivní požární prohlídka ve lhůtách a rozsahu dle požadavku právních předpisů se zápisem včetně návrhu řešení závad

Ostatní služby v oblasti požární ochrany

 • Účast při kontrolách Státního požárního dozoru HZS příslušného kraje
 • Konzultace otázek a požadavků PO s orgány HZS příslušného kraje
 • Zjišťování příčin vzniku požárů, zpracování podkladů pro hlášení požárů a vedení dokumentace o požárech
 • Určení a rozmístění výstražných a bezpečnostních tabulí
 • Aktualizace dokumentace PO
 • Zajištění odborných revizí a kontrol

Hasičský záchranný sbor podniku

Přímo na míru vaší společnosti navrhneme a zrealizujeme systém řešení hasičského záchranného sboru podniku. Naše řešení vám přinese celou řadu výhod:

 • úspora mzdových nákladů za kmenové zaměstnance společnosti
 • úspora nákladů na administrativu spojenou s agendou zaměstnanců
 • úspora přímých nákladů spojených s pořízením osobních ochranných prostředků a pracovních pomůcek, nákladů za školení a odbornou přípravu

Součástí našich služeb je i optimalizace stávajícího hasičského sboru podniku, v rámci optimalizace provedeme:

 • přehodnocení nejsložitější varianty požáru
 • návrh optimalizace hasičského záchranného sboru podniku s ohledem na likvidaci nejsložitější varianty požáru
 • zpracování příslušné dokumentace pro rozhodnutí orgánů státní správy

Vždy najdeme optimální řešení pro vaši společnost!

 • Navštívíme vás a navrhneme řešení přesně pro vaši společnost "na míru". Tato návštěva a následné zpracování nabídky je bezplatné
 • Způsob financování služeb záleží pouze na vašem rozhodnutí
  • paušální platba za předem definovaný balík služeb
  • jednorázové platby za jednotlivé úkony plus hodinová sazba za mimořádné služby, samozřejmě dle předem odsouhlaseného rozsahu služeb

 

 

Ing. Ladislav Huf

Autorizovaný inženýr v oboru PBS

+420 602 460 877