title-photo

Ochrana před výbuchem

img

Dokumentace o ochraně před výbuchem

Tato služba je určena pro klienty, kteří provozují činnosti, kde se vyskytují hořlavé kapaliny plyny a prachy. Jsme schopni zpracovat dokumentaci o ochraně před výbuchem (DOPV) dle požadavku nařízení vlády č. 406/2004 Sb. Služby zahrnují:

  1. Určení prostor s nebezpečím výbuchu
  2. Hodnocení rizik včetně možných zdrojů iniciace
  3. Stanovení rozsahu a typu zón s nebezpečím výbuchu, včetně postupu dle ČSN EN 60079-10 -1,2
  4. Zpracování grafické dokumentace (ukázka) - vyznačení zón s nebezpečím výbuchu na výkrese v programu AutoCAD a jeho převedení do formátu dle požadavku zákazníka

Protokoly o stanovení zón s nebezpečím výbuchu

Vypracování / účast na vypracování protokolů o

  • určení vnějších vlivů dle dle ČSN 33 2000-5-51 ed. 3
  • určení nebezpečných prostorů dle ČSN EN 60079-10-1 ed. 2, ČSN EN 60079-10-2 ed. 2.

Vždy najdeme optimální řešení pro vaši společnost!

  • Navštívíme vás a navrhneme řešení přesně pro vaši společnost "na míru". Tato návštěva a následné zpracování nabídky je bezplatné.